Schimmelentferner

Schimmelentferner
Schimmelentferner

Pelėsių valiklis.
Ypač efektyvi priemonė pelėsio šalinimui, sudėtyje turi chloro. Šalina pelėsį, žalėsius ir samanas namuose, saunose, baseinuose, vonios kambariuose nuo sienų ir lubų paviršių, keraminių plytelių, standartinių ir elastinių siūlių, plytų mūro, plastiko. Turi dezinfekuojantį ir profilaktinį poveikį. Profesionaliam ir buitiniam vartojimui.

Panaudojimas ir savybės: Ypač efektyvi priemonė pelėsio šalinimui, sudėtyje turi chloro. Šalina pelėsį, žalėsius ir samanas namuose, saunose, baseinuose, vonios kambariuose nuo sienų ir lubų paviršių, keraminių plytelių, standartinių ir elastinių siūlių, plytų mūro, plastiko. Turi dezinfekuojantį ir profilaktinį poveikį. Profesionaliam ir buitiniam vartojimui.

Naudojimas: Pelėsių valiklį užpurkšti ant pažeisto paviršiaus 10-15cm atstumu. Poveikis matomas iškart. Stipriai pažeistą paviršiu po kurio laiko nupurkšti dar kartą. Keraminių plytelių siūles ir elastines siūles po 10 min. nuo nupurškimo, nuplauti vandeniu.

Sąnaudos: apie 50 – 100 ml/m

Darbo temperatūra: min. +5°C .

Spalva: bespalvis

Pakuotė: 500 ml

Saugumo priemonės: Galimas agresyvus poveikis kai kurioms medžiagoms. Naudojant pažeistoms keraminėms plytelėms, galimas spalvos pokytis. Prieš naudojant – išbandyti. Kvėpavimo takų sudirginimo atveju, kreiptis į gydytoją. Prarijus, burną skalauti vandeniu, gerti daug vandens, nesukelti vėmimo, kreiptis į gydytoją. Patalpas gerai vėdinti iki dings specifinis kvapas. Paprastai tai užtrunka 10-15 min. Saugoti uždaroje pakuotėje sausoje, tamsioje patalpoje, ne žemesnėje kaip 0ºC temperatūroje. Produkto likučius/tarą utilizuoti pagal vietinius reikalavimus.

Pavojinga!  Dirgina odą • Smarkiai pažeidžia akis • Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje • Neįkvėpti garų • Naudoti tik gerai vėdinamoje patalpoje • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti akių/veido apsaugos priemones • PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai lengva padaryti. Toliau plauti akis • Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją• PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens / muilo.

Nenaudoti su kitais produktais! Gali išsiskirti pavojingi chloro garai.

Sudėtyje turi natrio hipochlorido, aktyviosios medžiagos sudaro < 5 %.

Categories: Specialūs produktai